Telefony alarmowe

Dyżur techniczny, windy, pogotowie.

Nazwa Numer
Numer alarmowy 112
Dyżur techniczny DOM-EK 602 616 240
Policja 997
Pogotowie ratunkowe 999
Straż pożarna 998
Straż miejska 986, 32 755 06 06
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wodociągowe 994, 32 415 30 33
Pogotowie ciepłownicze 32 / 43-49-143 (144)
PGNIG TERMINKA 32 / 47-15-569
Pogotowie dźwigowe 605-035-766, 507-374-787

 

Zarządca informuje, że w przypadku wezwania do usterki bądź awarii NIE dotyczącej części wspólnej nieruchomości usługa jest odpłatna na koszt wzywającego dyżur techniczny.

Usterki ( awarie) powstałe na części wspólnej nieruchomości czyli np. na pionie instalacji wodno-kanalizacyjnej, na instalacji c.o., gazowej      i elektrycznej do licznika, związane z przewodami kominowymi nie spowodują obciążenia kosztami osoby wzywającej dyżur.

Masz pytania? Chcesz zmienić zarządce Twojej nieruchomości?